NỆM GHẾ SOFA

Nệm ghế sofa được sản xuất từ nguồn nguyên liệu phù hợp tiêu chuẩn xuất khẩu. Có các tiêu chuẩn Kháng cháy USA và EU.