Gối định hình NVF

Gối bông NVF thông minh. Qui cách 30x50, 40x60, 50x70.

Gối có hình lượn sóng hay hình oval theo yêu cầu

 

Giá:: Liên hệ